Cameras

Giám sát mọi vị trí nhạy cảm mọi lúc, mọi nơi

Crestron Home tích hợp với mọi hệ camera thông dụng. Chọn và giám sát camera theo thời gian thực từ màn hình cảm ứng Crestron từ trong nhà hoặc bất kỳ nơi nào với các thiết bị mobile của bạn. Bạn có thể sử dụng PTZ camera để thực hiện các thao tác điều khiển.

Các hạng mục